piyanoya
logo

2011 yılında kurulan Piyanoya’da her yaştan çocuk, genç ve yetişkin öğrencilerin piyano ve baleye olan ilgilerini canlandırma ve geliştirme amaçlı dersler verilmektedir. Dersler her bir öğrencinin yaşı, gelişim süreci ve programı göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.

 

Okulumuzda bire bir verilen piyano derslerine ek olarak çocukların gelişimlerine uygun bir şekilde belirlenmiş 3-4 kişilik gruplar halinde de solfej dersleri verilmektedir. Solfej dersinde edindikleri müzik ve nota bilgisi, ilerleyen süreçte piyano üzerindeki hakimiyetlerine katkıda bulunmaktadır. Belli bir aşamaya gelindikten sonra da oda müziği dersleriyle birlikte piyanoyla keman, çello ve yan flüt gibi diğer enstrümanlara eşlik etmeyi öğrenmekte ve böylece klasik müziğin çok sesli özelliğiyle tanışma fırsatı doğmaktadır. Bu birliktelik zamanla çaldıkları parçaların farkında olmalarını ve onları doğru yorumlamalarını sağlamaktadır. Grup halinde verilen bu derslerin öğreniminin eğlenceli hale getirilmesi ve öğrencileri motive eden içeriklerin oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Bale eğitimi ise öğrencilerin yaş ve seviyelerine öncelik verilerek oluşturulan bire bir veya grup dersleri şeklinde verilmektedir. Erken yaşta başlanan bale dersleriyle vücut esnekliğinin arttırılması, beyin ve vücut koordinasyonunun güçlendirilmesi ve ders içerisindeki ritim duygusuyla birlikte müzik kulağının gelişmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca beş yaşından itibaren gerekli ilerlemeyi göstermiş olan öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan BTDA (British Theatre Dance Association) sınavlarına girebilmesini amaçlayan bir eğitim verilmektedir. Piyanoya, İstanbul’da bu sınava öğrenci hazırlayabilme yetkinlğine sahip önemli okullardan biridir.

 

Çocukların yanı sıra yetişkinler için de isteğe bağlı bire bir ya da grup halinde klasik bale ve son dönemlerin popüler formlarından biri olan ballet fit dersleri verilmektedir. Yetişkin öğrencilerimizin ders saatleri de onların yaşam tempolarına en uygun şekilde belirlenmektedir.

 

Piyanoya olarak belli bir sistem ve disiplin anlayışıyla öğrencilerimize eğitim vermenin yanı sıra sanattan zevk alan, müzik ve baleye gönül veren ve tüm bunları hayatının bir parçası halie getirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Piyanoya olarak, belli bir disiplin anlayışıyla öğrencilerimizi eğitmenin yanı sıra sanattan zevk alan; müzik ve baleye gönül veren ve tüm aktivitelere severek gelen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Oya Tombuloğlu (Kurucu)

1 Ağustos 1979’da İstanbul’da doğdu.

Ortaokul ve liseyi Avusturya Lisesi’nde, üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okudu.

Bugün hayatının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturan müzik eğitimine, 1984 yılnda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na yarı zamanlı kayıt olarak başladı. Yoğun ama bir o kadar da zevkli ve öğretici olan süreç 1996 yılında piyano bölümünden mezun olmasıyla sona erdi.

Üniversite sonrası kısa bir süre finans sektöründe deneyim kazandıktan sonra asıl merakı olan müzikle tam zamanlı olarak ilgilenmeye ve bu güzel uğraşını hayatının esası haline getirmeye karar verdi.

Almış olduğu bu karar sonucunda, profesyonel müzik kariyerinin ilk yıllarında İstanbul’daki çeşitli müzik okullarında öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Aynı zamanda, İsviçre ve İngiltere’deki çeşitli yaz okullarında piyano öğretmenliği yaparak farklı kültür ve eğitim sistemleri hakkında da tecrübe edindi.

Tüm bu faaliyetleri sonucunda, 2011 yılında halen piyano ve bale çalışmalarını sürdürmekte olduğu Bebek’te yer alan butik okul Piyanoya’yı açtı.

Uluslararası Bağlantılar

PİYANO

BALE

Piyano

 

Universiy of West London’a bağlı olan London College of Music, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sertifika sınavları düzenlemektedir.

 

Okulumuz, London College of Music’in sınav merkezi olarak hizmet vermektedir.

Kendini uluslararası seviyede geliştirmek ve sertifika sahibi olmak isteyen tüm öğrencilerimiz belirli dönemlerde İngiltere’den gelen yetkili öğretmen gözetiminde sınava girmektedir. Söz konusu sınav sekiz seviyeden oluşmakta olup, sekizinci seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler uluslararası akreditesi olan seviye belgesi almaya hak kazanmakta ve tüm dünyada müzik lisesi mezunu kabul edilmektedir. Alınan sertifikalar, öğrencilerin yurtdışı üniversite başvurularında ayrıştırıcı bir nitelik kazandırmaktadır.

Bale

 

Piyanoya, bale öğrencilerine BTDA (British Theatre Dance Association) sınavına girerek uluslararası geçerli sertifika kazanma imkanı sunmaktadır.

 

1972 yılında Leicester’da kurulan BTDA İngiltere çapında ve dünyanın diğer birçok ülkesinde uluslararası geçerliliği olan bale sınavları düzenlemekte ve sınavlarına katılma kapasitesine ve şartlarına sahip olan tüm öğrencilere erişim sağlamayı taahhüt etmektedir.


BTDA seviye sınavı, bale eğitimine ve sahne sanatlarına önemli katkılarda bulunur. Öğrencilere gelecekteki kariyer fırsatlarını yakalamalarını sağlayacak bilgi, beceri, tecrübe ve donanımı kazandırır.

Aktiviteler

Basında Piyanoya

İletişim

Piyanoya Müzik ve Bale Okulu

Manolya Sok. No: 22

Bebek, 34342, İstanbul

Tel : +90 (212) 257 88 28

Cep : +90 (535) 579 56 59

e-mail : oya@piyanoya.com

All content © Piyanoya, 2023. All rights reserved.